3 years ago - Translate

واردکننده مواد مرک آلمان
علمینوگستر از مراکز فروش مواد شیمیایی در ایران با هدف ارائه خدمات به مراکز دارویی و تحقیقاتی و دانشگاهی وغذایی کشور اقدام به واردات مواد شیمیایی مرک اصلی در کمترین زمان با به صرفه ترین قیمت می نماید .

http://elminogostar.com/%D9%85....%D8%AD%D8%B5%D9%88%D